IZRADA SVIH VRSTA: OGRADA, GELENDERA, KAPIJA OD PROHROMA +381 63 77 58 960
Open
X

Granit. Vrste kamena

Granit je dubinska magmatska stena koja se formira hlađenjem i učvršćivanjem užarene magme u unutrašnjosti zemlje. Zbog velike čvrstine i otpornosti, nalazi široku primenu u građevinarstvu. Svi obelisci drevnog Egipta rađeni su od granita iz Asuana, gde se nalazi najveći kamenolom na svetu. Mnogi hindu hramovi u Indiji građeni su od granita. Granit se može uglačati do visokog sjaja, pa je i estetski jako prihvatljiv materijal.

materijali_granit_001materijali_granit_002materijali_granit_003materijali_granit_004materijali_granit_005materijali_granit_006materijali_granit_007
1234567
 materijali_granit_008 materijali_granit_009 materijali_granit_010 materijali_granit_011 materijali_granit_012 materijali_granit_013 materijali_granit_014
 8 9 10 11 12 13 14
 materijali_granit_015 materijali_granit_016 materijali_granit_017 materijali_granit_018 materijali_granit_019 materijali_granit_020 materijali_granit_021
 15 16 17 18 19 20 21
materijali_granit_022materijali_granit_025materijali_granit_026materijali_granit_027materijali_granit_028
 22 23 24 25 26 27 28
 materijali_granit_029 materijali_granit_030 materijali_granit_031 materijali_granit_032 materijali_granit_033 materijali_granit_034 materijali_granit_035
 29 30 31 32 33 34 35
 materijali_granit_036 materijali_granit_037 materijali_granit_038 materijali_granit_039 materijali_granit_040 materijali_granit_041 materijali_granit_042
 36 37 38 39 40 41 42
 materijali_granit_043 materijali_granit_044 materijali_granit_045 materijali_granit_046 materijali_granit_047 materijali_granit_048 materijali_granit_049
 43 44 45 46 47 48 49
 materijali_granit_050 materijali_granit_051 materijali_granit_052 materijali_granit_053 materijali_granit_054 materijali_granit_055 materijali_granit_056
 50 51 52 53 54 55 56
 materijali_granit_057 materijali_granit_058 materijali_granit_059 materijali_granit_060 materijali_granit_061 materijali_granit_062 materijali_granit_063
 57 58 59 60 61 62 63
 materijali_granit_064 materijali_granit_065 materijali_granit_066 materijali_granit_067 materijali_granit_068 materijali_granit_069 materijali_granit_070
 64 65 66 67 68 69 70
 materijali_granit_071 materijali_granit_072 materijali_granit_073 materijali_granit_074 materijali_granit_075 materijali_granit_076 materijali_granit_077
 71 72 73 74 75 76 77
 materijali_granit_078 materijali_granit_079 materijali_granit_080 materijali_granit_081 materijali_granit_082 materijali_granit_083 materijali_granit_084
 78 79 8081 82 83 84
 materijali_granit_085 materijali_granit_086 materijali_granit_087 materijali_granit_088 materijali_granit_089 materijali_granit_090 materijali_granit_091
 85 86 87 88 89 90 91
 materijali_granit_092 materijali_granit_093 materijali_granit_094 materijali_granit_095 materijali_granit_096 materijali_granit_097 materijali_granit_098
 92 93 94 95 96 97 98
 materijali_granit_099 materijali_granit_100 materijali_granit_101 materijali_granit_102 materijali_granit_103 materijali_granit_104 materijali_granit_105
 99 100 101 102 103 104 105
 materijali_granit_106
 106